Arıları Koruyalım !

Artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak bahanesiyle yoğunlaştırılan tarımsal üretimlerin sonucu olarak bitkisel ve hayvansal üretimlerde hastalıklara karşı direnç azalmıştır. Hastalıklara karşı dirençsiz olan materyallerle çok verim almayı umarak üretim yapan çiftçiler pek çok yeni hastalıkla karşılaşarak ilaçlara muhtaç kalmıştır. Hastalıklarla mücadele edebilmek için kullanılan ilaçlar doğal dengeyi bozmaktadır. Doğal dengenin bir parçası olan bal arıları da ilaçlardan etkilenmektedir. Bitkisel üretimin başlangıç noktası olan tozlaşmayı gerçekleştirmek için çiçeğe gelen arılan ağır kimyasallara maruz kalmaktadır. Bu kimyasalların bazıları arıların ani ölümlerine, bazıları ise yavaş yavaş ölümlerine sebep olmaktadır. Arıların ürettiği ürünlerin yanı sıra tozlaşmadaki aktif rolleri düşünüldüğünde bal arılarının ekosistemde önemi anlaşılabilmektedir. Son yıllarda artan arı ölümleri arıların korunması gerektiğini ortaya koymuştur.

 

 Neden Arıları Korumalıyız?

 Meyvecilikte ve sebzecilikte daha fazla ve kaliteli ürün elde edebilmek için arıları korumalıyız. ABD’de  arılar tarafından tozlaştırılan bitkisel ürünler sonucu elde edilen ekonomik gelir 15 milyar dolar’dır.

 Kısacası,  Arılar yoksa, yaşam yok!